Deklaracja dostepności 2022

Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społcznej w Zabłotach

Dom Pomocy Społecznej Zabłoty 19 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społcznej w Zabłotach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-05-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

1. strona nie wyświetla się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej czy poziomej),
2. niektóre opublikowane grafiki/zdjęcia zawierają tekst,
3. po zmniejszeniu zawartości strony istnieje konieczność przewijania w poziomie i pionie,
4. strona nie pozwala na zmianę odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Gębarowski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 446341940

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach
Adres: Dom Pomocy Społecznej
Zabłoty 19
97-425 Zelów
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 446341940

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej znajduje się w miejscowości Zabłoty gmina Zelów, powiat bełchatowski. Przy wszystkich wejściach do budynku głównego znajdują się rampy z nawierzchnią antypoślizgową i poręczą, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dotarcie na wyższe pietra umożliwia winda osobowa, której szyb znajduje się przy jednym z głównych wejść do budynku. Na każdej kondygnacji znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Cały obiekt wyposażony jest w system przyzywowy, którego przyciski znajdują się oprócz pomieszczeń mieszkalnych, w pomieszczeniach wspólnych i na korytarzach.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 1. Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony
 2. Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 3. Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 4. Pułapki klawiaturowe - wykluczone
 5. Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych treści
 6. Listy - prawidłowo użyte w całym systemie
 7. Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione, dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy (ctrl+) i (ctrl-)
 8. Zgodność ze standardami - usunięto prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

Inne informacje i oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa https://www.dpszabloty.pl/ spełnia wymagania w 100%.