bank2

Zapytania ofertowe - IV kwartał 2022

Dom Pomocy Społecznej Zabłoty 19, 97-425 Zelów ogłasza postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie Zapytania Ofertowego  zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonym Zarządzeniem nr 1/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach z dnia 4 stycznia 2021 roku.

Informacje szczegółowe oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach pod adresem:bip.dpszabloty.pl zakładka: zamówienia publiczne.

  1. Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i jaj - https://bip.dpszabloty.pl/index.php/zamowienia-publiczne/60-zapytanie-ofertowe-na-dostawe-warzyw-i-owocow-2
  2. Sukcesywne  dostawy mleka i przetworów - https://bip.dpszabloty.pl/index.php/zamowienia-publiczne/59-zapytanie-ofertowe-na-dostawe-mleka-i-artykulow-mleczarskich-2
  3. Sukcesywne dostawy mięsa, wędlin i podrobów - https://bip.dpszabloty.pl/index.php/zamowienia-publiczne/58-zapytanie-ofertowe-na-dostawe-miesa-i-wedlin-2
  4. Sukcesywne dostawy art. spożywczych - https://bip.dpszabloty.pl/index.php/zamowienia-publiczne/61-zapytanie-ofertowe-na-dostawe-warzyw-i-owocow-3