Zapytania ofertowe na 2023 rok

Dom Pomocy Społecznej Zabłoty 19, 97-425 Zelów ogłasza postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie Zapytania Ofertowego  zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonym Zarządzeniem nr 1/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach z dnia 4 stycznia 2021 roku.

Informacje szczegółowe oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach pod adresem:bip.dpszabloty.pl zakładka: zamówienia publiczne.

Można również skorzystać z nw. linków:

  1. Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i jaj 
  2. Sukcesywne  dostawy mleka i przetworów 
  3. Sukcesywne dostawy mięsa, wędlin i podrobów 
  4. Sukcesywne dostawy art. spożywczych 
  5. Sukcesywna dostawa pieczywa i artykułów piekarniczych
  6. Sukcesywna dostawa mięsa drobiowego, wędlin i przetworów drobiowych 
  7. Sukcesywna dostawa ryb i przetworów rybnych