Nowe auto dla DPS

Nowy samochód dla DPS13 grudnia 2022 roku nasz Dom otrzymał nowy samochód zakupiony przez Powiat Bełchatowski. W roku 2021 Powiat Bełchatowski otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON – Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D na zadanie pn.: „Likwidacja bariery transportowej – zakup pojazdu dla DPS Zabłoty” z terminem realizacji umowy 2022 rok. Celem projektu był zakup samochodu 9 – osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych. Umowa została zrealizowana w grudniu 2022 roku.

Ostateczna wartość zadania: 262 151,50 zł.
Dofinansowanie PFRON: 84 000,00 zł.