Ćwiczymy dla Hani

Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach dziękuje za nominację do #GaszynChallengr Domowi Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

Zadanie wykonaliśmy ćwiczymy przysiady

pieniądze dla Hani wpłaciliśmy na konto, 

Wpłata - potwierdzenieWpłata - potwierdzenie

 

a do wykonania tego zadania nominujemy:

  1. Komisariat Policji w Zelowie
  2. Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku
  3. Środowiskowy Dom Samopomocy KONICZYNKA w Bełchatowie