Informacja o wyborze dostawcy oleju opałowego

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie "zapytania ofertowego", na dostawę 10000l oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: EKO-OIL Sp. z o.o., Sp. k. , Monice3, 98-200 Sieradz.

Za przystąpienie do postępowania dziękuję

Dyrektor Małgorzata Muszkiewicz