1

Interesujące wystawy w Zelowie

Wystawa Zelów 201720 października br. grupa mieszkańców naszego Domu zwiedziła dwie wystawy. Jedna z nich w Bibliotece Publicznej, nosiła tytuł ,,Zelowskie klimaty" i prezentowała rękodzieło artystyczne wykonane przez Teresę Płóciennik. Druga wystawa w Galerii Collage zelowskiego Domu Kultury pokazała twórczość Bożeny Osiwały. Tematem zaprezentowanych obrazów olejnych były portrety, martwa natura, pejzaże oraz konie. Obie wystawy wzbudziły zainteresowanie mieszkańców i być możne staną się inspiracją do własnych poczynań artystycznych naszych podopiecznych.